Baza Kodów i Tipsów do Gier.

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Ultima 9 - Ascension

W katalogu instalacyjnym znajduje się plik o nazwie default.kmp.
Otwórz go w Notatniku i odszukaj linijkę
[Cheat Commands]
Wystarczy dopisać pod nią dowolną z poniższych linijek:
alt+shift+i = toggle_avatar_invulnerable
alt+shift+l = toggle_avatar_fly
Dzięki temu wciśnięcie w trakcie gry klawiszy:
Alt+Shift+I - nietykalność
Alt+Shift+L - latamy
Poza komendami wymienionymi wcześniej można także przypisać
wspomnianym kombinacjom klawiszom dowolny z poniższych
kodów:
pass_one_hour - upływa godzina
unpass_one_hour - godzina w tył
sunrise_sunset - przeskok do ranka/zmierzchu
pass_one_minute - upływa minuta
unpass_one_minute - minuta w tył
toggle_sun - zabawa ze Słońcem
toggle_wind - zabawa z wiatrem
toggle_storms - zabawa z burzą
toggle_avatar_fast - zmiana szybkości poruszania się
*Sposób na to, żeby potwory cię ignorowały:
Po prostu otwórz plecak klawiszem B - wygląda na to, że nie chcą
one atakować nikogo grzebiącego w swych skarbach. Nawet
zaatakowanie nie zmienia ich nastawienia. Jedyny potencjalny
problem, to zasłanianie przez plecak widoku, ale wystarczy go
przecież przesunąć na skraj ekranu i po sprawie.

Stare Gry do ściągnięcia!
Wejdź >>>

Copyright by Stare-Gry.eu & Stare.e-Gry.net : Wszelkie Prawa Zastrzeżone!
Gry Online