Baza Kodów i Tipsów do Gier.

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Tony Hawk's Pro Skater 2 (MAC)

Objaśnienia:
kn7 - klawisz 7 na klawiaturze numerycznej

Tryb cheatów
Włącz pauzę, naciśnij kn7 i kolejno: Spacja, Spacja, Spacja, C, V, Góra, Dół, Lewo, Góra, C, V, Spacja, V, B, Spacja, V, B. Ekran pauzy powinien się zatrząść jeżeli kod został przyjęty. Teraz wybierz opcję „End Run” z menu pauzy. Wszystkie cheaty, sekwencje FMV i zawodnicy powinni być odblokowani.

Chudy zawodnik
Włącz pauzę, przytrzymaj kn7 i wciskaj kolejno: Spacja, Spacja, Spacja, Spacja, C, Spacja, Spacja, Spacja, Spacja, C, Spacja, Spacja, Spacja, Spacja, C. Sekwencje tę możesz powtarzać robiąc zawodników coraz cieńszymi.

Wskaźnik Special na full
W głównym menu przytrzymaj kn7 i wciskaj kolejno: Spacja, V, B, B, Góra, Lewo, V, C.

Zawodnicy Neversoftu
W głównym menu przytrzymaj kn7 i wciskaj kolejno: Góra, C, C, V, Prawo, Góra, B, V. Teraz stwórz zawodnika o imieniu Neversoft Dev Team.

Podnosi statystyki do 10
Włącz pauzę, przytrzymaj kn7 i wciskaj kolejno: Spacja, V, B, C, V, Góra, Dół.

Tryb Turbo
Włącz pauzę, przytrzymaj kn7 i wciskaj kolejno: Dół, C, V, Prawo, Góra, B, Dół, C, V, Prawo, Góra, B.

Gruby zawodnik
Włącz pauzę, przytrzymaj kn7 i wciskaj kolejno: Spacja, Spacja, Spacja, Spacja, Lewo, Spacja, Spacja, Spacja, Spacja, Lewo, Spacja, Spacja, Spacja, Spacja, Lewo. Sekwencje tę możesz powtarzać robiąc zawodników coraz grubszymi.

Krew
Włącz pauzę, przytrzymaj kn7 i wciskaj kolejno: Prawo, Góra, C, V.


Specjalne akrobacje dla poszczególnych zawodników:
Wszystkie z poniższych sztuczek można wykonać tylko w przypadku kiedy wskaźnik SPECIAL świeci na żółto.

Andrew Reynolds

Nosegrab Tailslide
Naciśnij Góra, Dół, Grind.
Triple Heelflip
Naciśnij Góra, Prawo, Kickflip.
Hardflip Late Flip
Naciśnij Góra, Dół, Kickflip.

Bob Burnquist

Rocket Tailslide
Naciśnij Góra, Dół, Grind.
One Foot Smith
Naciśnij Prawo, Dół, Grind.
Racket Air
Naciśnij Lewo, Dół, Grab.

Bucky Lasek

The Big Hitter
Naciśnij Lewo, Dół, Grind.
One Foot Japan
Naciśnij Góra, Prawo, Grab.
Fingerflip Airwalk
Naciśnij Lewo, Prawo, Grab.

Chad Muska

Mute Backflip
Naciśnij Góra, Dół, Grab.
Hurricane
Naciśnij Dół, Prawo, Grind.
Muska Nose Man
Naciśnij Prawo, Góra, Grab.

Elissa Steamer

Madonna Tailslide
Naciśnij Góra, Lewo, Grind.
Hospital Flip
Naciśnij Lewo, Prawo, Kickflip.
Indy Backflip
Naciśnij Góra, Dół, Grab.

Erik Koston

The Fandangle
Naciśnij Prawo, Dół, Grind.
Indy Frontflip
Naciśnij Dół, Góra, Grab.
Pizza Guy
Naciśnij Dół, Lewo, Grab.

Geoff Rowley

Rowley Darkslide
Naciśnij Lewo, Prawo, Grind.
Double Hardflip
Naciśnij Prawo, Dół, Kickflip.
Half Flip Casper
Naciśnij Prawo, Lewo, Kickflip.

Jamie Thomas

Beni F-Flip Crooks
Naciśnij Dół, Góra, Grind.
Laser Flip
Naciśnij Dół, Prawo, Kickflip.
One Foot Nose Manual
Naciśnij Lewo, Góra, Grab.

Kareem Campbell

Ghetto Bird
Naciśnij Dół, Góra, Kickflip.
Nosegrind to Pivot
Naciśnij Dół, Góra, Grind.
Casper
Naciśnij Lewo, Dół, Grab.

Rodney Mullen

Nollieflip Underflip
Naciśnij Dół, Lewo, Kickflip.
Casper to 360 Flip
Naciśnij Dół, Prawo, Grab.
Heelflip Darkslide
Naciśnij Prawo, Lewo, Grind.

Rune Glifberg

One Foot Bluntslide
Naciśnij Lewo, Góra, Grind.
Kickflip One Foot Tailslide
Naciśnij Lewo, Dół, Kickflip.
Christ Air
Naciśnij Lewo, Prawo, Grab.

Steve Caballero

Hang Ten
Naciśnij Prawo, Góra, Grind.
Triple Kickflip
Naciśnij Góra, Lewo, Kickflip.
FS 540
Naciśnij Prawo, Lewo, Grab.

Tony Hawk

Overturn
Naciśnij Dół, Lewo, Grind.
Sacktap
Naciśnij Góra, Dół, Grab.


Dodał: Patryk007

Stare Gry do ściągnięcia!
Wejdź >>>

Copyright by Stare-Gry.eu & Stare.e-Gry.net : Wszelkie Prawa Zastrzeżone!
Gry Online