Baza Kodów i Tipsów do Gier.

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Elder Scrolls 3: Bloodmoon

Naciśnij podczas gry tyldę [~], a następnie wpisz jeden z poniższych kodów, według wzorca: "player->[command]".
Przykład: wpisanie "player->AddItem "Gold_100" 12345" da 12345 złota dla gracza. Kody zatwierdĄ klawiszem [Enter].


TMG- tryb boga (nieśmiertelność) TGM- tryb boga (nieśmiertelność) - na niektórych systemach operacyjnych Help- lista wszystkich komend edycyjnych SetFlying 1- tryb latania SetSuperJump 1- tryb super skoków SetWaterWalking 1- tryb chodzenia po wodzie SetWaterBreathing 1- oddychasz pod wodą SetLevel [level]- ustawia poziom gracza na [level] AddItem "Gold_100" [gold]- dodaje złoto, gdzie ilośc to [gold] SetFatigue [fatigue]- ustawia maksymalny poziom zmęczenia gracza na [fatigue] SetMagicka [magic]- ustawia maksymalny poziom magii [magic] SetHealth [health]- ustawia poziom zdrowia gracza na [health]

Dodawanie innych przedmiotów z inwentarza
Naciskając podczas gry tyldę [~], możesz stworzyć przedmiot (tak z powietrza). Wpisz:

Player->additem"X" Y

gdzie X to nazwa przedmiotu, który chciałbyś stworzyć. Y to natomiast ilość w której ma/mają się pojawić dany przedmiot(y).

Pozostałe Komendy
Pełna lista komend edycyjnych (pokazanych z "player->Help").

Format: [komenda]-[opis komendy]:


ToggleScripts- toggle scripts TestInteriorCells- start interior cell test TestCells- start exterior cell test FixMe- Fix Me TFOW- toggle fog of war MOTO- move one to one TWF- toggle wireframe TWA- toggle water TVM- toggle vanity mode TTS- toggle texture string TST- toggle stats TSO- toggle script output TPG- toggle path grid display TMS- toggle magic stats TLF- toggle load fade TKS- toggle kill stats TGM- toggle god mode TDT- toggle debug text TDS- toggle dialog stats TFH- toggle full help TCS- toggle combat stats TCL- toggle collision TCG- toggle collision grid TCB- toggle collision boxes TAI- toggle AI T3D- test models SSG- show scene graph SCT- stop cell test ORI- output reference info TW- toggle world TS- toggle sky TM- toggle menus TL- toggle lights TG- toggle grid TB- toggle borders SV- show variables ST- show targetsv SG-show group SA- show animation RA- reset actors PT- purge textures

Pełna lista komend, które mogą być użyte według wzorca 'player->[komenda]':

PayFineThief
GetSoundPlaying
ModInvisibile
SetInvisibile
GetInvisibile
ModParalysis
SetParalysis
GetParalysis
ModBlindness
SetBlindness
GetBlindness
ModSilencev SetSilence
GetSilence
ModCastPenalty
SetCastPenalty
GetCastPenalty
ModArmorBonus
SetArmorBonus
GetArmorBonus
ModFlying
SetFlying
GetFlying
ModSuperJump
SetSuperJump
GetSuperJump
ModSwimSpeed
SetSwimSpeed
GetSwimSpeed
ModWaterWalking
SetWaterWalking
GetWaterWalking
ModWaterBreathing
SetWaterBreathing
GetWaterBreathing
Fall
GetForceSneak
ClearForceSneak
ForceSneak
GetLocked
EnableStatReviewMenu
DontSaveObject
GetPlayerMagicDisabled
DisablePlayerMagic
EnablePlayerMagic
GetPlayerFightingDisabled
DisablePlayerFighting
EnablePlayerFighting
EnableLevelupMenu
GetLevel
SetLevel
PlayBink
GetHealthGetRatio
GetFactionReaction
ShowMap
StopSound
GetTarget
PayFine
GetDetected
GetVanityModeDisabled
DisableVanityMode
EnableVanityMode
GetBlightDisease
GetCommonDisease
GetAttacked
GetSecundaPhase
GetMasserPhase
FadeTo
GetPlayerLookingDisabled
DisablePlayerLooking
EnablePlayerLooking
GetPlayerJumpingDisabled
DisablePlayerJumping
EnablePlayerJumping
PCGet3rdPerson
PCForce1stPerson
PCForce3rdPerson
PCJoinFaction
XBox
GetRace
GetEffect
Unlock
Lock
HurtStandingActor
ModCurrentFatigue
ModCurrentMagicka
ModCurrentHealth
FadeIn
FadeOut
PlayLoopSound3DVP
PlayLoopSound3D
PlaySound3DVP
PlaySound3D
PlaySoundVP
COE
CenterOnExterior
EnableBirthMenu
EnableClassMenu
EnableRaceMenu
EnableNameMenu
ModRegion
ChangeWeather
Cast
RemoveEffects
GetSpellEffects
RemoveSpellEffects
GetSpell
RemoveSpell
AddSpell
SayDone
Say
EnableMagicMenu
EnableMapMenu
EnableInventoryMenu
EnableStatsMenu
HitAttemptOnMe
HitOnMe
GetStandingActor
GetStandingPC
GetPCCell
ModFactionReaction
SetFactionReaction
RepairedOnMe
GetPCRank
GetInterior
ModHello
SetHello
GetHello
ModAlarm
SetAlarm
GetAlarm
ModFlee
SetFlee
GetFlee
ModFight
SetFight
GetFight
GetDeadCount
GetItemCount
GetLOS
GetLineOfSight
GetAIPackageDone
GetCurrentAIPackage
AIWander
AITravel
AIFollowCell
AIFollow
AIEscortCell
AIEscort
AIActivate
OnMurder
OnKnockout
OnDeath
DisableTeleporting
EnableTeleporting
DropSoulGem
RemoveSoulGem
AddSoulGem
HasSoulGem
GoToJail
ForceGreeting
Resurrect
PlaceAtPC
ShowRestMenu
GetPlayerViewSwitch
DisablePlayerViewSwitch
EnablePlayerViewSwitch
WakeUpPC
GetPCSleep
GetPlayerControlsDisabled
DisablePlayerControls
EnablePlayerControls
GetDisabled
Disable
Enable
ModPCFacRep
SetPCFacRep
GetPCFacRep
COC
CenterOnCell
RemoveItem
AddItem
PCClearExpelled
PCExpell
PCLowerRank
PCRaiseRank
LowerRank
RaiseRank
GetJournalIndex
ClearInfoActor
ModResistNormalWeapons
SetResistNormalWeapons
GetResistNormalWeapons
ModChameleon
SetChameleon
GetChameleon
ModResistParalysis
SetResistParalysis
GetResistParalysis
ModResistPoison
SetResistPoison
GetResistPoison
ModResistCorprus
SetResistCorprus
GetResistCorprus
ModResistBlight
SetResistBlight
GetResistBlight
ModResistDisease
SetResistDisease
GetResistDisease
ModResistShock
SetResistShock
GetResistShock
ModResistFrost
SetResistFrost
GetResistFrost
ModResistFire
SetResistFire
GetResistFire
ModResistMagicka
SetResistMagicka
GetResistMagicka
ModDefendBonus
SetDefendBonus
GetDefendBonus
ModAttackBonus
SetAttackBonus
GetAttackBonus
GetCurrentWeather
GetWindSpeed
PCExpelled
SameFaction
ModPCCrimeLevel
SetPCCrimeLevel
GetPCCrimeLevel
ModDisposition
SetDisposition
GetDisposition
ModReputation
SetReputation
GetReputation
ModFatigue
SetFatigue
GetFatigue
ModMagicka
SetMagicka
GetMagicka
ModHealth
SetHealth
GetHealth
ModHandToHand
SetHandToHand
GetHandToHand
ModSpeechcraft
SetSpeechcraft
GetSpeechcraft
ModMercantile
SetMercantile
GetMercantile
ModMarksman
SetMarksman
GetMarksman
ModShortBlade
SetShortBlade
GetShortBlade
ModLightArmor
SetLightArmor
GetLightArmor
ModAcrobatics
SetAcrobatics
GetAcrobatics
ModSneak
SetSneak
GetSneak
ModSecurity
SetSecurity
GetSecurity
ModUnarmored
SetUnarmored
GetUnarmored
ModAlchemy
SetAlchemy
GetAlchemy
ModRestoration
SetRestoration
GetRestoration
ModMysticism
SetMysticism
GetMysticism
ModConjuration
SetConjuration
GetConjuration
ModIllusion
SetIllusion
GetIllusion
ModAlteration
SetAlteration
GetAlteration
ModDestruction
SetDestruction
GetDestruction
ModEnchant
SetEnchant
GetEnchant
ModAthletics
SetAthletics
GetAthletics
ModSpear
SetSpear
GetSpear
ModAxe
SetAxe
GetAxe
ModLongBlade
SetLongBlade
GetLongBlade
ModBluntWeapon
SetBluntWeapon
GetBluntWeapon
ModHeavyArmor
SetHeavyArmor
GetHeavyArmor
ModMediumArmor
SetMediumArmor
GetMediumArmor
ModArmorer
SetArmorer
GetArmorer
ModBlock
SetBlock
GetBlock
ModLuck
SetLuck
GetLuck
ModPersonality
SetPersonality
GetPersonality
ModEndurance
SetEndurance
GetEndurance
ModSpeed
SetSpeed
GetSpeed
ModAgility
SetAgility
GetAgility
ModWillpower
SetWillpower
GetWillpower
ModIntelligence
SetIntelligence
GetIntelligence
ModStrength
SetStrength
GetStrength
AddTopic
Random
MenuMode
CellChanged
GetButtonPressed
ScriptRunning
StopScript
StartScript
StopCombat
StartCombat
OnActivate
SkipAnim
LoopGroup
PlayGroup
CellUpdate
GetSecondsPassed
GetCurrentTime
SetAtStart
GetStartingAngle
GetStartingPos
SetAngle
GetAngle
SetPos
GetPos
RotateWorld
MoveWorld
Rotate
Move
PositionCell
Position
StreamMusic
PlaySound
GetDistance
MessageBox
OutputObjCounts
OutputRefCounts
EnableRest
FillMap
FillJournal

Stare Gry do ściągnięcia!
Wejdź >>>

Copyright by Stare-Gry.eu & Stare.e-Gry.net : Wszelkie Prawa Zastrzeżone!
Gry Online