Baza Kodów i Tipsów do Gier.

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Deadly Dozen - Pacific Theatre

Naciśnij w czasie gry klawisz [L] i wpisz: /tell cheatcheat [Enter] - aktywizuje
cheat mode. Teraz wpisz jeden z poniższych cheatów i naciśnij [Enter]. Cheat
możesz wyłączyć wpisując go ponownie

/tell ammo - nieskończona amunicja
/tell godmode - god mode
/tell invis - niewidzialność
/tell fly - latamy
/tell hitlermode - wrogowie nie umierają
/tell winmission - wygrywamy misję
/tell losemission - przegrywamy misją
/tell give - dostajesz Thompsona M1
/tell ac - god mode + amunicja + latanie
/tell ec - patrzysz oczyma wroga
/tell noint - pokazuje/ukrywa panel sterujący
/tell stats - statsy :)
/tell pathdraw - pokazuje trasy patroli

Stare Gry do ściągnięcia!
Wejdź >>>

Copyright by Stare-Gry.eu & Stare.e-Gry.net : Wszelkie Prawa Zastrzeżone!
Gry Online