Baza Kodów i Tipsów do Gier.

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Chicken run (Gameboy)

Kody wpisuje się medalami.

Niewidzialność: Crown, Bronze, Honor, Valor.

Przeskakiwanie leveli: Honor, Valor, Bronze, Silver.
Włącz pauzę i wciśnij Select aby przejść na następny level.

Nieograniczony czas: Diamond, Honor, Cross, Crown.


Kody do leveli:

2 Bronze, Cross, Crown, Bravery
3 Diamond, Bravery, Honor, Bronze
4 Cross, Bravery, Bronze, Bronze
5 Honor, Crown, Diamond, Crown
6 Valor, Diamond, Cross, Silver
7 Honor, Valor, Cross, Bronze
8 Diamond, Silver, Cross, Crown
9 Honor, Valor, Bravery, Diamond
10 Bronze, Bravery, Cross, Bravery
11 Silver, Cross, Silver, Diamond
12 Bravery, Diamond, Cross, Valor
13 Silver, Cross, Bravery, Bravery
14 Valor, Crown, Valor, Valor
15 Bronze, Crown, Cross, Honor
16 Valor, Silver, Bravery, Bravery
17 Bronze, Silver, Valor, Diamond
18 Crown, Valor, Diamond, Silver
19 Cross, Silver, Silver, Crown
20 Silver, Diamond, Valor, Bravery
21 Crown, Valor, Cross, Silver
22 Honor, Cross, Crown, Cross
23 Crown, Silver, Cross, Honor
24 Honor, Diamond, Valor, Diamond

Stare Gry do ściągnięcia!
Wejdź >>>

Copyright by Stare-Gry.eu & Stare.e-Gry.net : Wszelkie Prawa Zastrzeżone!
Gry Online