Baza Kodów i Tipsów do Gier.

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Bust A Groove: Dance And Rhythm (Playstation)

Wysoko punktowane ruchy do wykonania w tańcu solowym.
HEAT:
Góra, Dół, Góra, O
Dół, Góra, Dół, X
Prawo, Lewo, Prawo, O
Dół, Góra, Dół, O 
FRIDA:
Góra, Dół, Góra, O
Prawo, Lewo, Prawo, O
Dół, Lewo, Prawo, O
Dół, Lewo, Góra, O
Góra, Prawo, Dół, X 
STIKE:
Góra, Góra, Lewo, O
Lewo, Lewo, Prawo, O
Prawo, Lewo, Prawo, Góra, O
Lewo, Góra, Dół, Prawo, X 
HAMM:
Dół, Prawo, Góra, O
Góra, Lewo, Dół, X
Góra, Prawo, Góra, O
Dół, Lewo, Dół, O 
GAS-O:
Lewo, Dół, Prawo, Góra, O
Góra, Lewo, Dół, Prawo, X
Prawo, Dół, Lewo, Góra, O
Dół, Prawo, Góra, Lewo, O 
KELLY:
Prawo, Lewo, Prawo, O
Prawo, Lewo, Lewo, O
Prawo, Lewo, Prawo, X
Lewo, Góra, Prawo, O 
SHORTY:
Dół, Dół, Dół, O
Lewo, Prawo, Góra, X
Góra, Góra, Dół, X
Góra, Dół, Lewo, Prawo, O 
HIRO:
Prawo, Góra, Dół, O
Góra, Lewo, Prawo, X
Lewo, Lewo, Dół, O
Prawo, Prawo, Dół, O 
PINKY:
Góra, Lewo, Góra, O
Prawo, Lewo, Dół, O
Góra, Dół, Prawo, X
Lewo, Prawo, Dół, X 
KITTY N:
Dół, Dół, Prawo, O
Góra, Prawo, Prawo, Góra, X
Prawo, Góra, Lewo, Dół, X
Lewo, Prawo, Góra, Lewo, Dół, O 

Stare Gry do ściągnięcia!
Wejdź >>>

Copyright by Stare-Gry.eu & Stare.e-Gry.net : Wszelkie Prawa Zastrzeżone!
Gry Online